Movie:- Atrangi Re

Movie Review: A Tamil boy meets a girl from Bihar, what follows is a love story for the ages.

Movie Star Cast

Movie cast are Akshay Kumar, Dhanush, Sara Ali Khan, Palak Singh, Florian Dibra, Rohit Kumar Sharma, Heroxicated Armaan, Menka Rai, Bhomaram Suthar

Movie Producer

Movie Producer are Vakshi Gosain, Bhushan Kumar, Aanand L. Rai, Himanshu Sharma, Sonam Budha Sharmaa, Shashikant Sinha, Ashish Tandel, Shantanu Tungare

Movie Editors

Movie Editors are HimanshuSharma, Hemal Kothari, Prakash Chandra Sahoo, Himanshu Sharma, Ritesh Soni

Movie Production Management

Movie Production Management are Kunal Borkar, Sushil Mane, Akshay Mavle, Ainesh Mehta, Nidhi Sharma

Movie Music Department

Movie Music Department are F.A.M.E.'S. Project, Michael Hyman, Irshad Kamil, Sadakat Aman Khan, Srikant Krishna, Bohemia Junction Limited, Suryansh